PROCESJA

Rada Mieszkańców Sośnicowic zaprasza: poczty sztandarowe, górników, druhów ochotniczej straży pożarnej, panie w strojach, Marianki, dzieci sypiące kwiaty oraz parafian do udziału w procesji z kaplicy przy ulicy Dolnej w Sośnicowicach do Kościoła Parafialnego z okazji odpustu Świętego Jakuba. Podczas sumy odpustowej nastąpi uroczyste poświęcenie sztandaru Marianek i figury Świętego Floriana patrona strażaków.