Archiwum kategorii: Intencje mszalne

2018-09-03 – 2018-09-09- INTENCJE MSZALNE

             I N T E N C J E     M S Z A L N E

 

PONIEDZIAŁEK     03.09.2018R.  św.Grzegorza Wielkiego

   8.00      na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego

17.00      

 

WTOREK                  04.09.2018R. 

 6.30      …  

 

ŚRODA                      05.09.2018R.   św. Matki Teresy z Kalkuty

  6.30         …

 

CZWARTEK            06.09.2018R.  

                                                       

  6.30       za + ojca Wiktora Mandok na pamiątkę kolejnej rocznicy śmierci,

17.00       za + Wernera Franik, Jana i Marię Bania,

 

PIĄTEK                     07.09.2018R.   Bł. Melchiora Grodzickiego

 

  6.30     za ++ Marię i Antoniego Waluga,

17.00      za ++ rodziców Golly i Matuszek,

 

SOBOTA                    08.09.2018R.   Narodzenie NMP

                                                                     

  6.30     do Bożej Opatrzności i MBNP z prośba o Boże błogosławieństwo w rodzinie Czaja,

12.00      Dożynki,

14.00      ślub Klejnowski – Woźny,

17.00        z okazji 80-tych urodzin Alicji Liebienow,

 

NIEDZIELA              09.09.2018R.  XXIII Niedziela Zwykła                                                                                                              

 7.30/P/     za + męża Józefa Tworuszka na pamiątkę urodzin,

9.30        za ++ Ryszarda i Mariana Paśnik, ++ z rodzin Wodok i Paśnik,

11.00        do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę w rodzinie z okazji 80-tych urodzin Stefanii Skoczowski,

17.00        za + Józefę Freyer.

2018-08-27 – 2018-09-02- INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK     27.08.2018R.  św.Moniki

 17.00        z okazji 60-tej rocznicy urodzin Piotra,

za + Grażynę Wąsik od Anny i Tadeusza Chełmeckich,

 

WTOREK                  28.08.2018R.  św. Augustyna                                            

  6.30      

11.00         ślub Magiera – Hanisch,

 

ŚRODA                      29.08.2018R.   Męczeństwo św.Jana                                                                                                        Chrzciciela

  6.30         …

 

CZWARTEK            30.08.2018R.   

  6.30         za + Pawła Wieczorek na pamiątkę urodzin,

17.00         z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie Foit,

 

PIĄTEK                     31.08.2018R.     

   6.30     za + syna Pawła Michalik,

17.00      w intencji ks.Wojtka i ks.Adama,

 

 SOBOTA                    01.09.2018R.   Bł.Bronislawy

   6.30     

17.00      za + Henryka Franik, rodziców Anny i Jana,

 

NIEDZIELA              02.09.2018R.  XXII Niedziela Zwykla                                                                 

                                       

 7.30/N/        za ++ rodziców Marty i Amanda Sachnik, syna Józefa,

9.30         za + ojca i męża Adama Hosz w kolejną rocznicę śmierci,

11.00         za + matkę Cecylię Pietrowską, ojca Józefa,

12.15         Msza Św. Chrzcielna i Roczna

Roczek – Lena Majdecka,

Chrzest – Kacper Weingarth, Barbara Łusiak,

Kazimierz Bartłomiej Dziemiańczyk,

14.00          Msza św. na Magdalence,

17.30          za + Otto Birkner.

2018-08-20 – 2018-08-26- INTENCJE MSZALNE

             I N T E N C J E     M S Z A L N E

PONIEDZIALEK     20.08.2018R.  św.Bernarda

 17.00       z okazji urodzin Patrycji,

za + Fryderyka Puszer od rodziny Papuga,

za + Grażynę Wąsik od Anny i Grzegorza Chełmeckich,

WTOREK                  21.08.2018R.  sw.Piusa X

 6.30      za + Ernesta Langer od DFK,

ŚRODA                      22.08.2018R.    NMP Królowej

  6.30     za ++ rodziców Marii i Franciszka Chudoba, Alfreda     Tentscher,

CZWARTEK            23.08.2018R.   św. Rózy z Limy

  6.30      

17.00       …

 PIĄTEK                     24.08.2018R.  św. Bartłomieja                                            

  6.30                                                                                               

17.00      w intencji małżonków Krystyny i Józefa Jonda w 30 rocznicę ślubu,

SOBOTA                    25.08.2018R.  św.Ludwika

 17.00      za + matkę Klarę Dzierżok,

z okazji 80-tych urodzin Alfonsa Frejno,

NIEDZIELA              26.08.2018R.  NMP Częstochowskiej    

 7.30/P/     za ++ rodziców Otylię i Fryderyka Salbert,

9.30       za + Manfreda Staneczek,

11.00       Odpust ku czci św.Rocha,

17.00       za + Różę Leppich na pamiątkę urodzin.

2018-08-13 – 2018-08-19- Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK     13.08.2018R. 

 11.00     ślub Kozłowski – Grofik,

18.00       za czcicieli MB Fatimskiej,

za + Jana Kionka w 30 dzień po śmierci,

za ++ dziadków Rozalię i Augusta Kramorz,

za + Grzegorza Śliwka z okazji urodzin  i w I rocznicę śmierci,

 

WTOREK         14.08.2018R.  św. Maksymiliana Marii Kolbego 

  6.30      za + męża Henryka Franik,

 

ŚRODA              15.08.2018R.   Wniebowzięcie NMP

 8.00        za ++ Marię i Fryderyka Gramala,

10.00      za + Mariana Prykan na pamiątkę urodzin,

w intencji rodziny Greczycho,

17.00     za ++ rodziców Małgorzatę i Jerzego Siebielec,

 

CZWARTEK            16.08.2018R.  św.  Stefana Węgierskiego                    

 17.00      za  + Annę Borketas w kolejną rocznicę śmierci, męża                                   Franciszka,

 

PIĄTEK                     17.08.2018R.   św. Jacka

   5.30         w intencji Pielgrzymów,

17.00        za + Krystynę Dziemiańczyk na pamiątkę I rocznicy                                      śmierci,

 

SOBOTA                    18.08.2018R.    Bł. Sancji Szymkowiak    

   6.30     …

17.00     za + matkę Jadwigę Szymońską w VI rocznicę śmierci,

 

NIEDZIELA              19.08.2018R.  XX Niedziela  Zwykła                                                                                                                                                 

7.30/P/     …

9.30       o dary Ducha Św. i opiekę MB na dalsze lata życia z okazji                         18- tych urodzin Kamila,

11.00       w intencji Lucjana i Brygidy Balon z prośbą o Boże                                          błogosławieństwo od Stanisława i Adama,

17.00       za ++ Helenę i Joachima Tworuszka.

2018-08-05 – 2018-08-12 – Intencje mszalne

 • 2018-08-04 – Sobota (św. Jana Marii Vianney)
  • 6:30 – …
  • 17:00 – za + męża Gintra Czieszowic, wnuka Roberta Wietshorke, Albinę i Jana Czieszowic, Małgorzatę, Adolfa i Grzegorza Slaboń i dusze w czyśćcu cierpiące
 • 2018-08-05 – Niedziela (XVIII Niedziela Zwykła)
  • 7:30/P/ – za + męża Ewalda Ludwig na pamiątkę urodzin
  • 9:30 – za + Manfreda Staneczek
  • 11:00 – z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo w rodzinie z okazji 85-tych urodzin Georga Michalik
  • 12:15 – Msza Św. Roczna i Chrzcielna
   Roczek – Wojciech Bogut, Matylda Magoń, Jerzy Szefczyk, Wojciech Kionka, Wojciech Roj,
   Chrzest – Martyna Małgorzata Matysik
  • 17:00 – za ++ rodziców Marię i Józefa Foit.
 • 2018-08-06 – Poniedziałek (Przemienienie Pańskie)
  • 17:00 – za + matkę Małgorzatę Szydło w 5 rocznicę śmierci,
   za + żonę Jolante Szatanik w I rocznicę śmierci,
   za + Grażynę Wąsik od rodziny Kazimierza Kołodziej,
   za + Alfreda Dzierża na pamiątkę urodzin i kolejną rocznicę śmierci
 • 2018-08-07 – Wtorek
  • 6:30 – za + Edeltraudę Folwaczny,
 • 2018-08-08 – Środa (św. Dominika)
  • 6:30 – …
 • 2018-08-09 – Czwartek (św. Teresy Benedykty od Krzyża)
  • 6:30 – za + Jana Szafranek
  • 17:00 – za + ojca Alfonsa Franik
 • 2018-08-10 – Piątek (św. Wawrzyńca)
  • 6:30 – za + Ernesta Langer w 30 dzień po śmierci
 • 2018-08-11 – Sobota (św. Klary)
  • 11:00  – ślub Bawoł – Liebenow
  • 12:30 – ślub Przybyłowski – Garbacz
  • 17:00 – za + Helenę Mandel, męża Michała
 • 2018-08-12 – Niedziela (XIX Niedziela Zwykła)
  • 7:30/P/ – …
  • 9:30 – za + Annę Wawrzynek, męża Wiktora Wawrzynek, Martę i + z pokrewieństwa
  • 11:00 – o Boże błogosławieństwo w rodzinach Przybyłowski i Garbacz, za ++ ojca Władysława, brata Andrzeja, dziadków Kowol i Garbacz, ++ z  pokrewieństwa
  • 17:00 – za + Jana Erfurth w kolejną rocznicę śmierci