Strona główna!   
Odbudowa muru wokół kościoła św. Jakuba Apostoła w 2011 r.
a. Wycinka drzew przy kościele (w roku 2009 i 2011)
b. Wizualizacja odbudowy muru
c. Rozpoczęcie robót
d. Odbudowa muru od strony ul. Kościelnej
e. Odbudowa muru od strony stacji benzynowej
f. Odbudowa muru od strony ul. Gliwickiej
g. Budowa wejścia głównego na plac kościoła
h. Budowa wejścia bocznego na plac kościoła
i. Pracownicy podczas budowy
j. Nowy mur kościelny - po odbudowie
k. Brukowanie placu kościelnego
l. Roboty wodno-kanalizacyjne
********************************************************************************************