Strona główna
Tytuł


Msze święte i nabożeństwa  od 
26.11.2017 r. do 03.12.2017 r.  

   
[Ogłoszenia parafialne]
   
S o b o t a
św. Katarzyny Aleksandryjskiej
25.11.2017 r.
6.30 za + Jana Garbacz od Krystyny i Józefa Garbacz z Ustki,
17.00 do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o Boże błogosławieństwo w rodzinie z okazji 80-tych urodzin Róży Golbik,

N i e d z i e l a
Jezusa Chrystusa Krórla Wszechświata
26.11.2017 r. 7.30/P/
za + matkę Gertrudę Kijas na pamiątkę urodzin,
9.30 za + matkę Jadwigę Gwiazda
11.00 z okazji 50-tych urodzin Ireneusza Matczuk
17.00 z okazji 18 urodzin Kingi.
         
Poniedziałek
27.11.2017 r.
17.00 za + Marię Groffik na pamiątkę 5 rocznicy śmierci,
za + matkę Annę Jonda w 30 dzień po śmierci, ojca Józefa Jonda, siostrę Brygidę i dziadków z obu stron,
   
W t o r e k
bł. Marii Heleny Stollenwerk
28.11.2017 r.
6.30 za + Jana Michalik,
 
Ś r o d a
29.11.2017 r. 6.30
za ++ z rodziny Golbik,
  
Czwartek św, Andrzeja Apostoła
30.11.2017 r. 6.30 za + Jana Garbacz od Zofii i Ludwika Kuchta z rodziną,
17.00 za + Krystynę Mazurkiewicz na pamiątkę II rocznicy śmierci,
   
P i ą t e k
01.12.2017 r. 6.30
w intencji Burmistrza Marcina Stronczka z prośbą o łaskę zdrowia,
17.00 za + ojca Józefa Złotoś, żonę Edeltraudę,
za + Marię Kubieniec od sąsiadów z bloku,
 
S o b o t a
bł. Rafała Cylińskiego
02.12.2017 r. 6.30
...
17.00 z okazji 18-tych urodzin Wiktorii Pieczka,
    
N i e d z i e l a
I Niedziela Adwentu
03.12.2017 r. 7.30/N/
...
9.30 za + Józefa Smuda,
11.00 z okazji 70-tych  urodzin Kryspina Pulda,
12.15 Msza Św. Chrzcielna i Roczna
Roczek – Radosław Pieczka, Szczepan Weingarth,
17.00 za + Jana Kijas w kolejną rocznicę śmierci.
   
                                                                                      [ Ogłoszenia parafialne]