Strona główna
   
Posługi duszpasterskie w naszej parafii (sakramenty św. i inne)
Informacje, zarządzenia, przepisy kościelne itp.
   
 Chrzest św.  * Bierzmowanie  * Msza św. (Eucharystia) * Spowiedź św. (Pokuta)  *  Sakrament Chorych  *  Małżeństwo  *  Pogrzeb 
   
Chrzest święty   
Udzielamy w I niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.15.
           
Przy zgłaszaniu chrztu św.  przynosimy:
akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
             W Księdze Ochrzczonych spisuje się:

             - dane personalne rodziców, adres i miejsce zamieszkania, wiek, data oraz miejsce
                przyjęcia sakramentu małżeństwa.
             - dane personalne rodziców chrzestnych, adres, miejsce zamieszkania i wiek.
- przekaz chrztu, gdy dziecko jest zameldowane poza terenem naszej parafii.

W dzień chrztu świętego dziecka
chrzestni dostarczają:
zaświadczenia proboszcza miejsca ich zamieszkania
   o braku przeszkód pełnienia funkcji chrzestnego,
-  zaświadczenie o przyjęciu sakramentu pojednania (o przystąpieniu do spowiedzi św.).


Rodzicami chrzestnymi mogą być wierzący i praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, mogą przystępować do sakramentów świętych oraz stanowią moralny przykład dla dziecka.
Rodzice i chrzestni przystępują do sakramentu spowiedzi oraz w intencji dziecka przyjmują komunię świętą w czasie mszy św. chrzcielnej.
       
Instrukcja Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski.
Uwagi dotyczące rodziców chrzestnych.
   
Bierzmowanie   
Sakrament Ducha Świętego jest udzielany w parafii raz w roku w wyznaczonym
przez Ks. Biskupa terminie.

Bierzmowanie osób dorosłym w kościele katedralnym śś. App. Piotra i Pawła
w roku 2013 będzie w sobotę 19 października o godz. 18.00.
       
Wymagane dokumenty:
- akt chrztu
- przekaz proboszcza miejsca zamieszkania kandydata, zawierający adnotacje
   o przygotowaniu do przyjęcia sakramentu (nauki przygotowujące
  do   bierzmowania kandydaci odbywają w swoich parafiach!)
- czytelnie i dokładnie wypełnione tzw. zaświadczenie bierzmowania.
       
Z powyższymi dokumentami kandydaci obowiązkowo przybywają do Katedry w piątek przed bierzmowaniem na godz. 1800 na Mszę św., po której odbędzie się spotkanie organizacyjne.

         
Instrukcja Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski.
   
Eucharystia
Msze św.  odprawiamy w niedzielę:


w tygodniu:

rano:
od wtorku do soboty
po południu: w poniedziałek, czwartek,
                     piątek i sobotę.
W czasie wakacji w tygodniu jest tylko
jedna Msza św. według wywieszonego
planu!
Msza św. w intecji rocznych dzieci:
- (17.00 - w sobotę)
- 7.30 (w j. niemieckim),  9.30, 11.00 i 17.00
- 9.30 - w Domu Opieki Społecznej

-  6.30

- 17.00
- I niedziela miesiąca o godz. 12.15.
 
Komunia św. na rękę. (ks. H.Sobeczko.)
Instrukcja Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski.
   
Pokuta     
Spowiadamy 20 minut przed każdą Mszą św. oraz podczas Mszy św.
W I piątek miesiąca od godziny 16.00.
 
Instrukcja Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski.
   
Sakrament  chorych
   
Sakramentu chorych udziela się w każdej poważnej chorobie,
w razie potrzeby o każdej porze dnia.

Odwiedzamy chorych w każdy I piątek miesiąca od godziny 8.00.

Instrukcja Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski.
   
Małżeństwo   
Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed zawarciem
związku małżeńskiego.
Potrzebne dokumenty:
Metryka chrztu (aktualnie wydana - nie dłużej jak pół roku),
Dokument ze zdjęciem (Dowód Osobisty, prawo jazdy lub inny),
- Przy ślubie konkordatowym
dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego
  (wystawione nie dłużej niż 3 miesiące do dnia ślubu) - nie dotyczy mających już
  kontrakt cywilny,
- Świadectwo ukończenia katechezy w szkole zawodowej lub średniej,
- Zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich,
- Zaświadczenie o odbytych spotkaniach w poradni rodzinnej.

Przygotowania do zawarcia związku małżeńskiego warto je rozpocząć wcześniej,
aby uniknąć pośpiechu przed samym ślubem.


Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa w Diecezji Gliwickiej:

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej.
Weekendowego Przygotowania do Sakramentu Małżeństwa.

Instrukcja Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski.    
   
Pogrzeb     
Po śmierci parafianina pierwszą osobą, którą powinniśmy powiadomić jest
ks. Proboszcz i dopiero potem załatwiamy wszelkie formalności pogrzebowe.

       
Najpierw zgłaszamy się w kancelarii parafialnej, aby uzgodnić termin pogrzebu.
Przynosimy z sobą :
- kartę zgonu wypisaną przez lekarza
- akt zgonu z USC (
do pokazania)
- zaświadczenie o zaopatrzeniu zmarłego sakramentami świętymi,
   gdy zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)


Instrukcja w sprawie pogrzebu.           [zobacz też tutaj]
Instrukcja Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski.
Organizowanie oraz zarząd cmentarzami wyznaniowymi w polskim prawie cywilnym.
     
Strona główna