Strona główna
Litania do Świętego Jakuba Apostoła
   
            Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison,
            Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
 
            Ojcze, z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
            Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
            Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
            Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
 
            Święta Maryjo, Królowo Apostołów - módl się za nami.
            Królowo Męczenników - módl się za nami.
 
            Święty Jakubie Apostole - módl się za nami.
            Synu Zebedeusza - 
            Bracie świętego Jana Apostoła - 
            Gotowy na wezwanie Pana - 
            Powołany przez Jezusa na ucznia - 
            Wybrany Apostołem - 
            Opuszczający wszystko dla Jezusa - 
            Synu gromu - 
            Uprzywilejowany przez swego Mistrza - 
            Świadku wskrzeszenia córki Jaira - 
            Urzeczony dwukrotnym cudownym połowem ryb - 
            Obecny przy Przemienieniu Pańskim - 
            Towarzyszący Jezusowi w Ogrójcu - 
            Świadku męki i śmierci Jezusa - 
            Wierny Chrystusowi aż do końca - 
            Prześladowany dla Jezusa - 
            Głowo Kościoła Jerozolimskiego - 
            Jaśniejący wiarą i pobożnością - 
            Przyjacielu Chrystusa - 
            Znoszący wzgardę i poniżenie - 
            Doskonały w ubóstwie - 
            Przykładzie gorliwości apostolskiej - 
            Niestrudzony pielgrzymie - 
            Opiekunie wdów i sierot - 
            Pełen miłości bliźniego - 
            Przebaczający swemu zdrajcy i katowi - 
            Pozyskujący go dla Chrystusa - 
            Ścięty mieczem za wiarę - 
            Pierwszy męczenniku wśród apostołów - 
            Wspierający rycerzy w walce z wrogami - 
            Patronie zakonu rycerskiego - 
            Opiekunie pielgrzymów - 
            Dzielny nasz obrońco w walce ze złym duchem - 
            Niezawodny nasz Patronie przed Bogiem - 
            Patronie Portugalii i Hiszpanii -
   
            Baranku Boży, który gładzisz grzech świata - przepuść nam Panie.
            Baranku Boży, który gładzisz grzech świata - wysłuchaj nas Panie.
            Baranku Boży, który gładzisz grzech świata - zmiłuj się nad nami.
   
K: Módl się za nami święty Jakubie Apostole,
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 
Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, który krwią męczeńską świętego Jakuba uświęciłeś pierwsze owoce kapłaństwa Twoich Apostołów, spraw, aby Twój Kościół został wzmocniony Jego wyznaniem wiary i zawsze cieszył się Jego wstawiennictwem.
Panie, opiekuj się swoim ludem i strzeż go, aby wsparty pomocą świętego Jakuba Apostoła, podobał się Tobie swoim postępowaniem i służył Ci w wolności ducha.
Daj nam, prosimy Cię Panie, naśladować w swoim życiu wiarę i czyny Twego sługi świętego Jakuba Apostoła, abyśmy wierni Tobie w wierze i miłości, służyli Ci godnie swoim postępowaniem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

Strona główna