Strona główna
     
Kapłani pochodzący z naszej parafii:

1.  Ks. Kazimierz Garbacz SVD   - wyświęcony w roku 1970. Jest misjonarzem Księży Werbistów.
Po święceniach był misjonarzem w Ghanie, w zachodniej Afryce, jako zastępca proboszcza miał
pod sobą 40 kaplic i 32 katolickie szkoły. Siedem lat później został proboszczem w diecezji Accra w Ghanie, gdzie podlegała mu główna parafia, 25 kaplic i 14 szkół.
W roku 1987 na zaproszenie Prowincji Chicago przyjechał do Stanów Zjednoczonych i objął biuro animacji misyjnej wsród Polonii. Od 1996 do 2002 roku pełnił funkcję rektora domu misyjnego w Techny. Obecnie w Archidiecezji Chicago jest dyrektorem Biura Diecezjalnego dla katolitów z Europy. Pełni posługę duszpasterską wśród: Polaków, Włochów, Litwinów, Chorwatów, Irlandczyków, Niemców, Czechów, Słowaków, Słowenów Węgrów i Łotwinów.
Ksiądz Kazimierz pracując w Archidiecezji kontynuuje  swoją działalność duszpasterską w dwóch parafiach z którymi jest związany od 2000 roku: w
parafii św. Józefa Robotnika w Wheeling oraz w parafii św. Małgorzaty w Algonquin należącą do Diecezji w Rockfort.

2.  Ks. Ryszard Piotr Podsiadło  - urodził się w 1960 roku w Gliwicach. Mieszkał w Sośnicowicach. Studia teologiczne odbył w Opolu. Na kapłana został wyświęcony w Opolu 22.06.1985 roku.
Obecnie jest kapłanem Diecezji Opolskiej i pracuje jako proboszcz w Parafii św. Michała Archanioła  
w Poznowicach,w dekanacie Kamień Śląski.

3.  O. Robert Józef Koniczek OMI - urodził się w 1961 roku w Gliwicach. Mieszkał w Łanach Wielkich. Wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów. Wieczystą profesję  złożył 08.09.1986 roku w Obrze.
Po ukończonych  studiach teologicznych
został wyświęcony na kapłana 20.06.1988 roku w kościele świętego Jakuba w Obrze .
Obecnie pracuje jako misjonarz na Madagaskarze.