III NIEDZIELA ADWENTU
     17.12.2017 r.

   
banerNadchodzący TydzieńN
IEDZIELA
Trzecia Niedziela Adwentu

1. czytanie (Iz 61, 1-2a. 10-11)
Ogromnie się weselę w Panu

Psalm (Łk 1, 46b-48. 49-50. 53-54 (R.: por. Iz 61, 10b))
Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim

2. czytanie (1 Tes 5, 16-24)
Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana

Ewangelia (J 1, 6-8. 19-28)
Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie

PONIEDZIAŁEK
Dzień Powszedni

1. czytanie (Jr 23, 5-8)
Mesjasz będzie potomkiem Dawida

Psalm (Ps 72 (71), 1b-2. 12-13. 18-19ab (R.: por. 7))
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

Ewangelia (Mt 1, 18-24)
Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida
WTOREK Dzień Powszedni

1. czytanie (Sdz 13, 2-7. 24-25a)
Anioł zapowiada narodzenie Samsona

Psalm (Ps 71 (70), 3-4a. 5-6b. 16-17 (R.: por. 8a))
Będę opiewał chwałę Twoją, Boże

Ewangelia (Łk 1, 5-25)
Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela

ŚRODA Dzień Powszedni

1. czytanie (Iz 7, 10-14)
Panna pocznie i porodzi Syna

Psalm (Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 7c i 10b))
Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały

Ewangelia (Łk 1, 26-38)
Maryja pocznie i porodzi Syna

CZWARTEK Dzień Powszedni

1. czytanie (PnP 2, 8-14)
Nadchodzi umiłowany

1. czytanie (So 3, 14-17)
Bóg jest wśród swojego ludu

Psalm (Ps 33 (32), 2-3. 11-12. 20-21 (R.: por. 3a))
Pieśń nową Panu radośnie śpiewajmy

Ewangelia (Łk 1, 39-45)
Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza
PIĄTEK Dzień Powszedni

1. czytanie (1 Sm 1, 24-28)
Anna dziękuje za narodzenie Samuela

Psalm (1 Sm 2, 1bcde. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1b))
Całym swym sercem raduję się w Panu

Ewangelia (Łk 1, 46-56)
Maryja dziękuje za wcielenie Syna Bożego
SOBOTA Dzień Powszedni

1. czytanie (Ml 3, 1-4. 23-24)
Eliasz poprzedzi przyjście Pana

Psalm (Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 (R.: por. Łk 21, 28))
Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi

Ewangelia (Łk 1, 57-66)
Narodzenie Jana ChrzcicielaZnalezione obrazy dla zapytania Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie

„Radujcie się zawsze w Panu” – głosi dziś antyfona na wejście. Adwent, jak zresztą całe chrześcijaństwo, zaprasza nas do radości zuchwałej. To ona jest miarą nadziei. Jeśli mimo wszystko – mimo smutku, niepowodzeń, zmęczenia własnym złem i głupotą – jest w nas wewnętrzna radość, to znaczy, że trwa nadzieja. Radość z tego, co przed nami, czego jeszcze nie widać, co jedynie daje się przeczuć w ledwie widocznych znakach, powoli przeradza się w pewność: „Pan jest blisko”.

Wojciech Czwichocki OP, „Oremus” grudzień 2008, s. 62

     
***********************************************************************************************
Wróć do początku