Niedziela Zesłania Ducha Świetego
     20.05.2018 r.

   
baner


Nadchodzący Tydzień


NIEDZIELA Niedziela Zesłania Ducha Świętego


1. czytanie (Rdz 11, 1-9)
Pomieszanie języków przy budowie wieży Babel

Psalm (Ps 33 (32), 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 12))
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

2. czytanie (Wj 19, 3-8a. 16-20b)
Bóg zstępuje na górę Synaj w ogniu


Psalm (Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b))
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

3. czytanie (Ez 37, 1-14)
Duch daje życie

Psalm (Ps 107 (106), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1))
Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana

4. czytanie (Jl 3, 1-5)
Wyleję Ducha mojego

Psalm (Ps 104 (103), 1-2a. 24 i 35c. 27-28. 29b-30 (R.: por. 30))
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

5. czytanie (Rz 8, 22-27)
Duch przychodzi z pomocą naszej słabości

Ewangelia (J 7, 37-39)
Strumienie wody żywej
PONIEDZIAŁEK Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

1. czytanie (Rdz 3, 9-15. 20)
Matka żyjących


Psalm (Ps 87, 1-3. 5-6)
Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu
Albo: Tyś wielką chlubą Kościoła świętego

2. czytanie (Dz 1, 12-14)
Uczniowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa

Ewangelia (J 2, 1-11)
Wesele w Kanie Galilejskiej

Ewangelia (J 19, 25-27)
Oto Matka twoja

Ewangelia (Łk 1, 26-38)
Maryja pocznie i porodzi Syna
WTOREK Wspomnienie św. Rity z Cascia

1. czytanie (Jk 4, 1-10)
Warunki dobrej modlitwy

Psalm (Ps 55 (54), 7-9. 10-11. 23 (R.: por. 23a))
Zaufaj Panu, a On cię podtrzyma

Ewangelia (Mk 9, 30-37)
Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory
ŚRODA Dzień Powszedni

1. czytanie (Jk 4, 13-17)
Zależność ludzi od Boga

Psalm (Ps 49 (48), 2-3. 6-7. 8-10. 11 (R.: por. Mt 5, 3))
Ubodzy duchem mają wstęp do nieba

Ewangelia (Mk 9, 38-40)
Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami

CZWARTEK Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

1. czytanie (Jr 31, 31-34)
Nowe przymierze

1. czytanie (Hbr 10, 11-18)
Udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani

Psalm (Ps 110 (109), 1bcde. 2-3 (R.: por. 4b))
Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek

Ewangelia (Mk 14, 22-25)
To jest Ciało moje. To jest moja Krew
PIĄTEK Wspomnienie św. Marii Magdaleny de Pazzi

1. czytanie (Jk 5, 9-12)
Cierpliwość i wytrwanie

Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8-9. 11-12 (R.: por. 8a))
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Ewangelia (Mk 10, 1-12)
Nierozerwalność małżeństwa

SOBOTA Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera

1. czytanie (Jk 5, 13-20)
Namaszczenie chorych

Psalm (Ps 141 (140), 1b-2. 3 i 8 (R.: por. 2a))
Moja modlitwa jest jak dym kadzidła

Ewangelia (Mk 10, 13-16)
Jezus błogosławi dzieci
Znalezione obrazy dla zapytania Niedziela Zesłania Ducha Świetego

Posiadamy już pierwsze dary Ducha. To znaczy, że w nas rośnie i nabiera kształtu królestwo Boże, nowe stworzenie. Nie jesteśmy wygnańcami, ale dziedzicami; nie jesteśmy już poza Bogiem, ale w Jego domu, a On w nas. Dar Ducha Świętego świadczy o tym, że Bogu zależy na nas bardziej niż nam samym. On sam modli się w nas, gdyż my nie umiemy. Przenika nasze serca, abyśmy potrafili kochać. Właśnie dlatego strumienie ożywiającej wody Ducha Świętego mogą popłynąć z naszego wnętrza. Ta woda jest nowością dla świata.

O. Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień-maj 2007, s. 199

     
***********************************************************************************************
Wróć do początku