Szesnasta niedziela zwykła
     22.07.2018 r.

   
baner


Nadchodzący Tydzień


NIEDZIELA Szesnasta Niedziela zwykła

1. czytanie (Jr 23, 1-6)
Bóg sam ustanowi pasterzy

Psalm (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b))
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

2. czytanie (Ef 2, 13-18)
Chrystus jednoczy ludzkość

Ewangelia
(Mk 6, 30-34)
Jezus lituje się nad tłumem

PONIEDZIAŁEK Święto św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy

1. czytanie (Ga 2, 19-20)
Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus

Psalm (Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a))
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Ewangelia
(J 15, 1-8)
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity
WTOREK Wspomnienie św. Kingi, dziewicy

1. czytanie (Mi 7, 14-15. 18-20)
Bóg wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy

Psalm (Ps 85 (84), 2-3. 5-6. 7-8 (R.: por. 8a))
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje

Ewangelia
(Mt 12, 46-50)
Prawdziwa rodzina Jezusa

ŚRODA Święto św. Jakuba, apostoła

1. czytanie (2 Kor 4, 7-15)
Bóg, który wskrzesił Jezusa, przywróci życie także nam

Psalm (Ps 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5))
Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości

Ewangelia
(Mt 20, 20-28)
Kielich mój pić będziecie

CZWARTEK Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny

1. czytanie (Jr 2, 1-3. 7-8. 12-13)
Odstępstwo Izraela

Psalm (Ps 36 (35), 6-7b. 8-9. 10-11 (R.: por. 10a))
W Tobie, o Panie, mamy źródło życia

Ewangelia
(Mt 13, 10-17)
Dlaczego Jezus naucza w przypowieściach?
PIĄTEK Dzień Powszedni

1. czytanie (Jr 3, 14-17)
Zapowiedź religii powszechnej

Psalm (Jr 31, 10. 11-12b. 13 (R.: por. 10d))
Pan nas obroni, tak jak pasterz owce

Ewangelia
(Mt 13, 18-23)
Wyjaśnienie przypowieści o siewcy
SOBOTA Dzień Powszedni

Psalm (Ps 84 (83), 3-4. 5-6a i 8a. 11 (R.: por. 2))
Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja

Ewangelia
(Mt 13, 24-30)
Przypowieść o chwaście wśród zboża
Znalezione obrazy dla zapytania Jezus lituje się nad tłumem


Jezus Dobry Pasterz, który współczuje i lituje się nad tłumami. To jeden z najpiękniejszych biblijnych obrazów Boga. Nasz Pan chce każdemu z nas dodać otuchy i poczucia bezpieczeństwa. Przychodzi do każdego z nas osobiście, lecz nie w oderwaniu od wspólnoty, dlatego nikt nie może zatrzymać Jezusa tylko dla siebie. Łącząc się z Nim w Komunii, wyrażamy naszą jedność ze wszystkimi, których obejmuje Jego miłość. Przyjmujemy współodpowiedzialność za innych i zobowiązujemy się do przezwyciężania zła i obojętności choćby miało nas to kosztować.

ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" lipiec 2006, s. 96


     
***********************************************************************************************
Wróć do początku