II NIEDZIELA ZWYKŁA
     14.01.2018 r.

   
banerNadchodzący Tydzień


NIEDZIELA Druga Niedziela zwykła

1. czytanie (1 Sm 3, 3b-10. 19)
Powołanie Samuela

Psalm (Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a))
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

2. czytanie (1 Kor 6, 13c-15a. 17-20)
Wasze ciała są członkami Chrystusa

Ewangelia (J 1, 35-42)
Znaleźliśmy Mesjasza

PONIEDZIAŁEK
Dzień Powszedni

1. czytanie (1 Sm 15, 16-23)
Bóg odrzuca Saula

Psalm (Ps 50 (49), 8-9. 16b-17. 21 i 23 (R.: por. 23b))
Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

Ewangelia (Mk 2, 18-22)
Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego
WTOREK Dzień Powszedni

1. czytanie (1 Sm 16, 1-13)
Namaszczenie Dawida na króla

Psalm (Ps 89 (88), 20. 21-22. 27-28 (R.: por. 21a))
Ja sam wybrałem Dawida na króla

Ewangelia (Mk 2, 23-28)
Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu
ŚRODA Wspomnienie św. Antoniego, opata

1. czytanie (1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51)
Dawid zwycięża Goliata

Psalm (Ps 144 (143), 1b-2. 9-10 (R.: 1b))
Błogosławiony Pan, Opoka moja

Ewangelia (Mk 3, 1-6)
Uzdrowienie w dzień szabatu
CZWARTEK Dzień Powszedni

1. czytanie (1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7)
Saul zazdrości Dawidowi uznania

Psalm (Ps 56 (55), 2-3. 9-10. 12-13 (R.: por. 5b))
Bogu zaufam, nie będę się lękał

Ewangelia (Mk 3, 7-12)
Podziw tłumów dla Jezusa
PIĄTEK Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

1. czytanie (1 Sm 24, 3-21)
Dawid oszczędza Saula

Psalm (Ps 57 (56), 2. 3-4. 6 i 11 (R.: por. 2a))
Zmiłuj się, Boże, zmiłuj się nade mną

Ewangelia (Mk 3, 13-19)
Jezus wybiera dwunastu Apostołów
SOBOTA Wspomnienie św. Fabiana

1. czytanie (2 Sm 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27)
Śmierć Saula i Jonatana

Psalm (Ps 80 (79), 2 i 3b. 5-7 (R.: por. 4))
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Ewangelia (Mk 3, 20-21)
Rodzina niepokoi się o JezusaZnalezione obrazy dla zapytania Znaleźliśmy Mesjasza

Kapłan Heli i św. Jan Chrzciciel, ostatni prorok Starego Przymierza, wskazują na przychodzącego Boga. Heli mocą swojej posługi rozpoznaje głos Pana i jako pierwszy uczy Samuela gotowości do słuchania Bożego słowa. Św. Jan natomiast wskazuje swym uczniom na Jezusa - Baranka Bożego. Otrzymane na chrzcie namaszczenie dało także nam udział w godności kapłańskiej i prorockiej Chrystusa, a więc uzdolniło nas do rozpoznawania przyjścia Boga i odpowiadania na Jego wezwanie. Jeśli jednak chcemy stać się sługami Słowa, niosąc Je innym, potrzebna nam jest umiejętność pozostania “w cieniu”, byśmy nie przesłaniali mocy i blasku Jezusa.

ks. Wojciech Skóra MIC, „Oremus” styczeń 2003, s. 74

     
***********************************************************************************************
Wróć do początku