V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

     18.03.2018 r.

   
baner


Nadchodzący Tydzień


NIEDZIELA Piąta Niedziela Wielkiego Postu

1. czytanie (Jr 31, 31-34)
Nowe przymierze

Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 14-15 (R: por. 12a))
Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste

2. czytanie (Hbr 5, 7-9)
Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego

Ewangelia (J 12, 20-33)
Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

PONIEDZIAŁEK
Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

1. czytanie (2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16)
Mesjasz będzie potomkiem Dawida

Psalm (Ps 89, 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: 37a))
Jego potomstwo będzie trwało wiecznie

2. czytanie (Rz 4, 13. 16-18. 22)
Wbrew nadziei uwierzył nadziei

Ewangelia (Mt 1, 16. 18-21. 24a)
Józef poznaje tajemnicę Wcielenia

Ewangelia (Łk 2, 41-51a)
Maryja i Józef znajdują Jezusa w świątyni
WTOREK Dzień Powszedni

1. czytanie (Lb 21, 4-9)
Wąż miedziany znakiem ocalenia

Psalm (Ps 102 (101), 2-3a i 3cd. 16-17. 18-19. 20-21 (R.: por. 2))
Wysłuchaj, Panie, mojego wołania

Ewangelia (J 8, 21-30)
Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja Jestem


ŚRODA Dzień Powszedni

1. czytanie (Dn 3, 14-20. 91-92. 95)
Ocalenie trzech młodzieńców

Psalm (Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b))
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Ewangelia (J 8, 31-42)
Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa


CZWARTEK Dzień Powszedni

1. czytanie (Rdz 17, 3-9)
Przymierze Boga z Abrahamem

Psalm (Ps 105 (104), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a))
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu

Ewangelia (J 8, 51-59)
Abraham ujrzał mój dzień
PIĄTEK Dzień Powszedni

1. czytanie (Jr 20, 10-13)
Pan czuwa nad sprawiedliwym

Psalm (Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 5-6. 7 (R.: por. 7))
Pana wzywałem i On mnie wysłuchał

Ewangelia (J 10, 31-42)
Jezus oskarżony o bluźnierstwo
SOBOTA Dzień Powszedni

1. czytanie (Ez 37, 21-28)
Bóg gromadzi rozproszonych

Psalm (Jr 31, 10. 11-12b. 13 (R.: por. 10d))
Pan nas obroni, tak jak pasterz owce

Ewangelia (J 11, 45-57)
Jezus umrze, aby zgromadzić rozproszone dzieci Boże

Znalezione obrazy dla zapytania edk


Począwszy od piątej niedzieli Wielkiego Postu, Kościół coraz bardziej koncentruje uwagę na tajemnicy krzyża. Czyni to jednak nie po to, byśmy współczuli cierpiącemu Jezusowi i litowali się nad Nim, ale byśmy przyjęli owoce Jego męki i śmierci. Jezus zapowiada swoją mękę jako wywyższenie, gdyż to właśnie w krzyżu nastąpił tryumf nad szatanem i jego dziełami oraz najpełniej objawiła się Boża miłość do każdego człowieka. Jeśli wierzymy tej miłości i pozwalamy się jej ogarnąć, stajemy się zdolni do tego, by rozpoznać i ukochać doświadczenie krzyża również w naszym życiu. A wtedy będziemy w nim widzieć już nie samo cierpienie, ale drogę, która przez umieranie dla siebie prowadzi nas do wydania plonu na życie wieczne.

Maciej Zachara MIC, "Oremus" Wielki Post i Triduum Paschalne 2003, s. 133


     
***********************************************************************************************
Wróć do początku