JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
     26.11.2017 r.

   
banerNadchodzący TydzieńN
IEDZIELA
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. czytanie (Ez 34, 11-12. 15-17)
Chrystus zna swoje owce

Psalm (Ps 23 (22), 1b-2a. 2b-3. 5. 6 (R.: por. 1b))
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

2. czytanie (1 Kor 15, 20-26. 28)
Królestwo Boże

Ewangelia (Mt 25, 31-46)
Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

PONIEDZIAŁEK
1. czytanie (Dn 1, 1-6. 8-20)
Daniel z towarzyszami na dworze króla babilońskiego

Psalm (Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b))
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Ewangelia (Łk 21, 1-4)
Wdowi grosz
WTOREK 1. czytanie (Dn 2, 31-45)
Bóg wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu

Psalm (Dn 3, 57-58a i 59a. 60a i 61 (R.: por. 57b))
Chwalcie na wieki najwyższego Pana

Ewangelia (Łk 21, 5-11)
Zapowiedź zburzenia świątyni
ŚRODA 1. czytanie (Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28)
Uczta Baltazara i tajemniczy napis

Psalm (Dn 3, 62a i 63a i 64a i 65a. 66a i 67 (R.: por. 57b))
Chwalcie na wieki najwyższego Pana

Ewangelia (Łk 21, 12-19)
Jezus zapowiada prześladowanie swoich wyznawców
CZWARTEK Święto św. Andrzeja, apostoła

1. czytanie (Iz 49, 1-6)
Ustanowię cię światłością dla pogan

Psalm (Ps 19, 2-3. 4-5ab (R.: 5a))
Po całej ziemi ich głos się rozchodzi

2. czytanie (Rz 10, 9-18)
Wiara rodzi się ze słowa Chrystusa

Ewangelia (Mt 4, 18-22)
Powołanie Apostołów
PIĄTEK 1. czytanie (Dn 7, 2-14)
Wieczne panowanie Syna Człowieczego

Psalm (Dn 3, 75a i 76a i 77a i 78a. 79a i 80a i 81 (R.: por. 57b))
Chwalcie na wieki najwyższego Pana

Ewangelia (Łk 21, 29-33)
Przypowieść o drzewie figowym
SOBOTA Wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego

1. czytanie (Dn 7, 15-27)
Anioł wyjaśnia Danielowi wizję czterech królestw

Psalm (Dn 3, 82a i 83a i 84a i 85a. 86a i 87 (R.: por. 57b))
Chwalcie na wieki najwyższego Pana

Ewangelia (Łk 21, 34-36)
Czuwajcie i módlcie się w każdym czasieZnalezione obrazy dla zapytania Chrystus będzie sądził z uczynków miłości


Ten, który jest Królem, jest też Pasterzem. Szuka swoich owiec, służy im i czeka, by miłość uczyniły treścią swojego życia. Pozwala im podejmować decyzje i doświadczać ich skutków. Te z nich, które wybrały dobro i świętość, zapytają Go: “Kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić?”. Nie wiedzą o swej doskonałości, bo są skupione na potrzebach bliźniego. Prawdziwa świętość nie wie o sobie.

Hieronim Kaczmarek OP, „Oremus” listopad 2008, s. 99


     
***********************************************************************************************
Wróć do początku