II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
     25.02.2018 r.

   
banerNadchodzący Tydzień


NIEDZIELA Druga Niedziela Wielkiego Postu

1. czytanie (Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18)
Ofiara Abrahama

Psalm (Ps 116B (115), 10 i 15. 16-17. 18-19 (R.: por. Ps 116A [114], 9))
W krainie życia będę widział Boga

2. czytanie (Rz 8, 31b-34)
Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna

Ewangelia (Mk 9, 2-10)
Pielgrzymując na ziemi, uczestniczymy w życiu wiecznym

PONIEDZIAŁEK
Dzień Powszedni

1. czytanie (Dn 9, 4b-10)
Wyznanie grzechów

Psalm (Ps 79 (78), 5a i 8. 9. 11 i 13 (R.: por. Ps 103 [102], 10a))
Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów

Ewangelia (Łk 6, 36-38)
Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone
WTOREK Dzień Powszedni

1. czytanie (Iz 1, 10. 16-20)
Przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobru

Psalm (Ps 50 (49), 8-9. 16b-17. 21 i 23 (R.: por. 23b))
Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

Ewangelia (Mt 23, 1-12)
Strzeżcie się pychy i obłudy
ŚRODA Dzień Powszedni

1. czytanie (Jr 18, 18-20)
Modlitwa prześladowanego Jeremiasza

Psalm (Ps 31 (30), 5-6. 14. 15-16 (R.: 17b))
Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

Ewangelia (Mt 20, 17-28)
Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie
CZWARTEK Dzień Powszedni

1. czytanie (Jr 17, 5-10)
Błogosławiony, kto ufa Bogu

Psalm (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a))
Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu

Ewangelia (Łk 16, 19-31)
Przypowieść o Łazarzu i bogaczu
PIĄTEK Dzień Powszedni

1. czytanie (Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28)
Sprzedany przez braci Józef jest typem Chrystusa

Psalm (Ps 105 (104), 16-17. 18-19. 20-21 (R.: por. 5a))
Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał.

Ewangelia (Mt 21, 33-43. 45-46)
Przypowieść o dzierżawcach winnicy
SOBOTA Dzień Powszedni

1. czytanie (Mi 7, 14-15. 18-20)
Bóg wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy

Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 9-10. 11-12 (R.: por. 8a))
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Ewangelia (Łk 15, 1-3. 11-32)
Przypowieść o synu marnotrawnymZnalezione obrazy dla zapytania Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką


Na Górze Przemienienia Bóg jeszcze raz objawił miłość ojcowską wobec swego jedynego Syna. Jezus jednak nawet wówczas, gdy ukazał uczniom swoją Boską chwałę, przygotowywał się na niewymowne cierpienie dla zbawienia człowieka i pamiętał o konieczności wypełnienia swojej misji w posłuszeństwie Ojcu. Papież Jan Paweł II niedługo przed swoim odejściem do nieba rozważał tę tajemnicę i wywyższając miłość Bożą, kontemplował fakt, że Bóg ocalił Abrahamowego syna, Izaaka, własnego zaś Syna nie oszczędził, ale Go za nas wydał...

O. Piotr Stasiński OFMCap, "Oremus" Wielki Post i Triduum Paschalne 2006, s. 51

     
***********************************************************************************************
Wróć do początku