Strona główna

Druga Niedziela Wielkiego Postu

 

2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — PIELGRZYMUJĄC NA ZIEMI, UCZESTNICZYMY W ŻYCIU WIECZNYM – Parafia Św. Brata Alberta w Warszawie Wesołej

 

Bez wiary nie można podobać się Bogu… Kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Wszechmogący Bóg oczekuje od nas wiary Abrahama, który wbrew nadziei żywiąc nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów. Wiara dotyczy tylko tego, co dla nas jest niemożliwe… Jednakowoż, co niemożliwe u ludzi, jest możliwe u Boga, bo dla Boga wszystko jest możliwe. Bóg ma moc wypełnić wszystko, co obiecał. Nasza wiara to wiara Boża i nie dotyczy ona naszych możliwości, ale opiera się na Bożej wszechmocy. Kto ufa Wszechmocnemu, nigdy się nie zawiedzie.
Marek Ristau