Chrzest święty

Udzielamy w I niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.15.

Przy zgłaszaniu chrztu św. przynosimy:

 • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • W Księdze Ochrzczonych spisuje się:
  – dane personalne rodziców, adres i miejsce zamieszkania, wiek, data oraz miejsce
  przyjęcia sakramentu małżeństwa.
  – dane personalne rodziców chrzestnych, adres, miejsce zamieszkania i wiek.

 • przekaz chrztu, gdy dziecko jest zameldowane poza terenem naszej parafii.

W dzień chrztu świętego dziecka chrzestni dostarczają:

 • zaświadczenia proboszcza miejsca ich zamieszkania
 • o braku przeszkód pełnienia funkcji chrzestnego,
 • zaświadczenie o przyjęciu sakramentu pojednania (o przystąpieniu do spowiedzi św.)

Rodzicami chrzestnymi mogą być wierzący i praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, mogą przystępować do sakramentów świętych oraz stanowią moralny przykład dla dziecka.
Rodzice i chrzestni przystępują do sakramentu spowiedzi oraz w intencji dziecka przyjmują komunię świętą w czasie mszy św. chrzcielnej.