Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed zawarciem związku małżeńskiego.
Potrzebne dokumenty:

  • Metryka chrztu (aktualnie wydana – nie dłużej jak pół roku),
  • Dokument ze zdjęciem (Dowód Osobisty, prawo jazdy lub inny),
  • Przy ślubie konkordatowym dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (wystawione nie dłużej niż 3 miesiące do dnia ślubu) – nie dotyczy mających już kontrakt cywilny,
  • Świadectwo ukończenia katechezy w szkole zawodowej lub średniej,
  • Zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich,
  • Zaświadczenie o odbytych spotkaniach w poradni rodzinnej.

Przygotowania do zawarcia związku małżeńskiego warto je rozpocząć wcześniej,
aby uniknąć pośpiechu przed samym ślubem.