Pokuta

Spowiadamy 30 minut przed każdą Mszą św.
W I piątek miesiąca od godziny 16.00.