Pogrzeb

Po śmierci parafianina pierwszą osobą, którą powinniśmy powiadomić jest ks. Proboszcz i dopiero potem załatwiamy wszelkie formalności pogrzebowe.

Najpierw zgłaszamy się w kancelarii parafialnej, aby uzgodnić termin pogrzebu.
Przynosimy z sobą :

  • kartę zgonu wypisaną przez lekarza
  • akt zgonu z USC (do pokazania)
  • zaświadczenie o zaopatrzeniu zmarłego sakramentami świętymi, gdy zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)