Bierzmowanie

Sakrament Ducha Świętego jest udzielany w parafii raz w roku w wyznaczonym
przez Ks. Biskupa terminie.

Wymagane dokumenty:

  • akt chrztu
  • przekaz proboszcza miejsca zamieszkania kandydata, zawierający adnotacje o przygotowaniu do przyjęcia sakramentu (nauki przygotowujące do bierzmowania kandydaci odbywają w swoich parafiach!)
  • czytelnie i dokładnie wypełnione tzw. zaświadczenie bierzmowania.