Archiwum kategorii: Intencje mszalne

2019-12-09– 2019-12-15 INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK       09.12.2019R.  Niepokalane Poczecie NMP

8.00       w intencji III Zakonu,

17.00     za ++ Elżbietę i Pawła Mroncz, syna Jana,  z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Krystyny Kionka z okazji 85-tych urodzin,

 

WTOREK                  10.12.2019R.                                                                                                                                                           

 6.30      …

17.00       za ++ Huberta i Gertrudę Piechaczek,

 

ŚRODA                      11.12.2019R.  św. Damazego I

6.30        za + Andrzeja Stokłosa od kuzyna Stanisława z rodziną z Milówki,

17.00       za +  Helmuta Wenzel,

 

CZWARTEK             12.12.2019R.  NMP z Guadalupe

17.00        za + Mariana Prykan na pamiątkę kolejnej rocznicy śmierci,

 

PIĄTEK                     13.12.2019R.   św. Lucji

17.00       za + matkę Łucję Franik na pamiątkę urodzin,

19.00       Roraty dla dorosłych,

 

SOBOTA                    14.12.2019R.  św. Jana od Krzyza

6.30     za + Alfreda Tentscher w kolejną rocznicę śmierci,

17.00      za + syna i ojca Wojciecha Czechman w I rocznicę śmierci,

 

 

NIEDZIELA               15.12.2019R.   III Niedziela Adwentu                                                                    

7.30/P/      za ++ Jadwigę i Franciszka Piecha,

 9.30      za + Reginę Grabiński na pamiątkę urodzin,

11.00      w intencji Jonasza z okazji 12-tych urodzin,

17.00       z okazji 80-tych urodzin Franciszki Topolski.

2019-12-02– 2019-12-08 INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK     02.12.2019R.                                                       

17.00       w intencji Róży św.Barbary,

 

WTOREK                  03.12.2019R.  św. Franciszka  Ksawerego

 6.30     za + Gintra Dreja w I rocznicę śmierci,

17.00       za + Józefa Smuda na pamiątkę kolejnej rocznicy śmierci,

 

ŚRODA                      04.12.2019R.    św. Barbary

10.00       w intencji Górników,

17.00       za + męża i ojca Dietmara Wolke,

 

CZWARTEK            05.12.2019R.  

6.30       za ++ rodziców Marię i Józefa Dymek,

17.00       w intencji rodziny Czech,

 

PATEK                     06.12.2019R.  św. Mikolaja

6.30      …

17.00      za +  Manfreda Staneczek,

19.00      Roraty dla dorosłych

 

SOBOTA                    07.12.2019R.    św. Ambrozego                                                                                                          

 

  6.30     za + Helmuta Cieślok na pamiątkę 80-tych urodzin,

17.00      za ++ rodziców Jerzego i Adelajdę  Jarzina w rocznicę śmierci,

 

NIEDZIELA              08.12.2019R.  II Niedziela Adwentu

 7.30/N/   za  ++ Alfonsa Woźniczka, Marię i Franciszka Mika na pamiątkę urodzin,

9.30       …

11.00       z okazji 50-tej rocznicy urodzin Doriana Mainka,

17.00       za + Gerarda Cieślok w I rocznicę śmierci.

2019-11-25– 2019-12-01 INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK     25.11.2019R.  św. Katarzyny  Aleksandryjskiej     

17.00     za + Czesława Wąsik,
za + Antoniego Wolny w kolejną rocznicę śmierci, jego rodziców oraz braci,
z okazji 50-tych urodzin Joachima,
za + ojca Herberta Lukoszek w 5 rocznicę śmierci,

 

WTOREK                  26.11.2019R.   bł. Jakuba Alberionego

  6.30       za + Janinę Gwiazda na pamiątkę V rocznicy śmierci,

 

ŚRODA                      27.11.2019R.      

  6.30         …

 

CZWARTEK            28.11.2019R.   bł. Marii Heleny     Stollenwer                                                                                                                                                          

  6.30        …

17.00      za + Karola Sosna, ++ rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa,

 

PIĄTEK                     29.11.2019R.   

6.30      za  + Jana Michalik,

 

SOBOTA                    30.11.2019R.                                                           

6.30        …

 17.00        za  + Krystynę Mazurkiewicz,

 

NIEDZIELA              01.12.2019R.  I Niedziela  Adwentu  

7.30/P/    …

9.30        zajęte

11.00        z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 80-tych urodzin Krystyny,

12.15        Msza św Roczna i Chrzcielna

 

2019-11-18– 2019-11-24 INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK     18.11.2019r.  Bł. Karoliny Kozkowny

 17.00        za + matkę Otylię Drost, ojca Waltra w kolejną rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa z obu stron,  za + ojca Eryka Klyszcz,

 

WTOREK                  19.11.2019r.  Bl. Salomei

 6.30      za + Andrzeja Stokłosa od wujenki i kuzyna Janusza Stokłosa z Żywca  Moszczawicy,

 

ŚRODA                      20.11.2019r.    św. Rafala  Kalinowskiego                     

6.30      za + Martina Czech, ++ dziadków i krewnych,

 

CZWARTEK            21.11.2019r.    Ofiarowanie NMP                                     

  6.30        …

17.00        w intencji + Agaty Wodok na pamiątkę II rocznicy śmierci,

 

PIĄTEK                     22.11.2019r.   św. Cecylii                

  6.30       …   

                                            

SOBOTA                    23.11.2019r.  św. Klemensa I

6.30       …

17.00       za + męża Jana Kijas w 10 rocznicę śmierci,

 

NIEDZIELA              24.11.2019r.  Jezusa Chrystusa  Króla Wszechświata                                                                                         

7.30/N/     za + matkę Gertrudę Kijas z okazji urodzin,

9.30        …

11.00       z okazji 90-tych urodzin Greiner,

17.00       za + Rozwitę Kania w 30 dzień po śmierci.

2019-11-11– 2019-11-17 INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK     11.11.2019R.  św. Marcina z Tours

17.00        za + Marię Kubieniec na pamiątkę II rocznicy śmierci,

 

WTOREK                  12.11.2019R.  sw.Jozafata

 6.30      za wnuki Malwinę, Konrada, Hanię i Tamarę z podziękowaniem za otrzymane  łaski z prośbą o dalszą opiekę,

 

ŚRODA                      13.11.2019R.    ss. Benedykta, Jana,   Mateusza, Izaaka i Krystyna                                                                      

6.30      za + Gintra Dreja na pamiątkę urodzin,

 

CZWARTEK            14.11.2019R.                                                            

17.00        za + ojca Józefa Złotoś, matkę Edeltrudę,

 

PIĄTEK                     15.11.2019R.   św. Alberta Wielkiego                             

 6.30       …                                                                                                                                  

17.00      w intencji Michała i Justyny z okazji 29-tych urodzin,

 

SOBOTA                    16.11.2019.  św. Małgorzaty Szkockiej

  6.30       …

17.00       za + syna Roberta Wietschorke na pamiątkę urodzin,

 

NIEDZIELA              17.11.2019R.  XXXIII Niedziela  Zwykła

                                                                                          

 7.30/P/     za ++ rodziców Ewalda i Różę Hosz, matkę Marię Cioch,

9.30       za + ojca Jana Szydło na pamiątkę urodzin,

11.00       za ++ rodziców Tomasza i Marię Mainka, ++ zięciów i ++ z pokrewieństwa,

17.00       za ++ rodziców Marię i Jana Tajnert.

2019-11-04– 2019-11-10 INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK     04.11.2019R.  św. Karola Boromeusza                                                         

17.00       za ++ Kazimierza, Jerzego i Dominika Jędrzejewskich,

za ++ rodziców Jana i Marię Honysz w kolejną rocznicę śmierci,

za + Jana Garbacz w kolejną rocznicę śmierci,

z okazji 10-tej rocznicy ślubu w rodzinie Mandok,

za + Rudolfa Skoczowskiego w kolejną rocznicę śmierci, 2 braci Gerarda i Franciszka, rodziców, teściów i ++ z rodziny,

 

WTOREK                  05.11.2019R. 

 6.30    

 

ŚRODA                      06.11.2019R.                                                                                       

6.30       …

 

CZWARTEK            07.11.2019R.                                                                                                                              

6.30       za ++ Jana i Helenę Komander,

17.00       za + Gertrudę Janota na pamiątkę IV rocznicy śmierci, ++ z rodziny Janota i  Wodok,

 

PIĄTEK                     08.11.2019R.                                                                                     

6.30      za ++ rodziców Józefa i Stefanię Piecha,

17.00      za + ojca Ernesta Cieślok na pamiątkę urodzin,

 

SOBOTA                    09.11.2019R.                                                                                                               

14.00     ślub Dyrek – Piekielniak,

17.00      za + męża Ludwika Szczepanek na pamiątkę kolejnej rocznicy śmierci,

 

NIEDZIELA              10.11.2019R.  XXXII Niedziela Zwykła                                                                               

 7.30/N/   za  + męża Ewalda Ludwig na pamiątkę kolejnej rocznicy śmierci,

9.30       za + siostrę Anetę Nowak,

11.00       z okazji urodzin Marii Wocławskiej i 18-tych urodzin Maksymiliana, ++ z rodziny,

17.00       z okazji 40-tej rocznicy ślubu Renaty i Edwarda.

2019-10-28– 2019-11-03 INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK     28.11.2019R.  ss. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

17.00         za + Irenę Antonczyk na pamiątkę 20 rocznicy śmierci,

za + męża Artura Glagla,

za + Andrzeja Kołtowskiego, ++ rodziców, teściów, Henryka Mazur,

za + Rajnolda Morys z okazji urodzin,

 

WTOREK                  29.11.2019R. 

6.30      za + Gintra Franik na pamiątkę kolejnej rocznicy śmierci,

 

ŚRODA                      30.11.2019R.  

6.30       za + Marię Mroncz,

17.00      za + Jana Rodziewicz w 20 rocznicy śmierci, ++ Genowefę i Władysława Sabynicz,

 

CZWARTEK            31.11.2019R.      

 6.30       …

17.00       za + Elżbietę Sujka w 5 rocznice śmierci,

 

PIĄTEK                     01.11.2019R.     Wszystkich Świętych                                          

 7.30/P/  za ++ Jadwigę i Józefa Ludwig na pamiątkę kolejnej rocznicy śmierci,

  9.30       za + Elżbietę Smuda na pamiątkę kolejnej rocznicy śmierci,

11.00       za + Marię Hanisz w 1 rocznicę śmierci,

14.00       za ++ polecanych w wypominkach,

 

SOBOTA                    02.11.2019R.  Wspomnienie  Wszystkich Wiernych Zmarłych

 8.00      za ++ polecanych w wypominkach,

17.00      za ++ polecanych w wypominkach,

 

NIEDZIELA              03.11.2019R.  XXXI Niedziela Zwykła                                                                                                                                                

 7.30/P/     za ++ rodziców Martę i Amanda Sachnik, syna Józefa,

9.30        za ++ rodziców Marię i Pawła Franik, męża Emila,

11.00        za + Rudolfa Wittek,

12.15        Msza św.Chrzcielna i Roczna

Chrzest – Lana Mandel, Maria Beata Osadnik,

Roczek – Zuzanna Drost, Laura Pieczka, Leon Biadacz, Amelia Tuczykont,

17.00        za + Helenę Kucza.

2019-10-21– 2019-10-27 INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK     21.10.2019R.  Bl. Jakuba Strzemie

17.00      za + Jerzego Dziuba na pamiątkę urodzin oraz za ++ rodziców i teściów,
za ++ dziadków Wiktora i Wiktorię Tajnert, ++ Pawła i Augustynę Foit,

za + Gerarda Sorowka,

w intencji Marii Waluga z okazji 90 urodzin,

 

WTOREK                  22.10.2019R.   św. Jana Pawla II 

   6.30         …

 

ŚRODA                      23.10.2019R.    św. Jana Kapistrana                                 

 6.30      

17.00       za ++ Teodora i Jadwigę Heryszek,

 

CZWARTEK            24.10.2019R.   św. Antoniego Marii Clareta                                                                                      

  6.30       

17.00       za ++ Jana i Marię Franik, Gertrudę i Huberta Piechaczek,

 

PIĄTEK                     25.10.2019R.      

6.30     za + ojca Franciszka, żonę Łucję,

17.00      o Boże błogosławieństwo dla Adama,

 

SOBOTA                    26.10.2019R.                           

  6.30    

17.00      za + męża Gerarda Baluch na pamiątkę kolejnej rocznicy śmierci,

 

NIEDZIELA              27.10.2019R.  XXX Niedziela Zwykła     

 7.30/N/     za ++ rodziców Jonda i Gramala,

9.30       w intencji + męża Helmuta Folwaczny na pamiątkę urodzin i w kolejną rocznicę śmierci,

11.00       za ++ rodziców Erykę i Ernesta Frania,

17.00       z okazji 30-tej rocznicy ślubu Anny i Adama z prośbą o Boże błogosławieństwo,  zdrowie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

2019-10-14– 2019-10-20 INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK     14.10.2019R.  

 17.00        za + Wilfrida Erfurt, ++ rodziców Erfurth, Barton, Marię i Maksa Koslowski, o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Waltra Czerny z okazji urodzin,

za ++ rodziców Floriana i Gertrudę Bendik oraz synów Józefa i Henryka,

 

WTOREK                  15.10.2019R.  św. Teresy od Jezusa

 6.30      …

 

ŚRODA                      16.10.2019R.    św. Jadwigi Sląskiej                                                                                                                

  6.30      za + męża, ojca i dziadka Henryka Franik,

17.00      …

 

CZWARTEK            17.10.2019R.    św. Ignacego   Antiocheńskiego

  6.30        …

17.00        za ++ członków Róży św.Jacka,

 

PIĄTEK                     18.10.2019R.   św. Łukasza   Ewangelisty                   

17.00      za + Helenę Galonska w 10 rocznicę śmierci,

z okazji rocznicy ślubu,

 

SOBOTA                    19.10.2019.  Bł. Jerzego Popiełuszki

 6.30       do Miłosierdzia Bożego za + matkę Annę Wojtyczka na pamiątkę urodzin,

17.00       do MBNP i Bożej Opatrzności w intencji Eryki Pokrzywa z okazji 80-tych  urodzin,

 

NIEDZIELA              20.10.2019R.  XXIX Niedziela Zwykła

 7.30/P/     za + męża Erwina Wietschorke, wnuka Roberta,

9.30       w intencji Mieszkańców Chorynskowic,

11.00       do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o dalszą opiekę w intencji małżonków Helgi i Konrada Gładysz z okazji 40-tej  rocznicy ślubu i 60-tych urodzin Helgi,

17.00        za ++ rodziców Erykę i Ernesta Frania, ojca Jana Giel, brata Helmuta.

 

2019-10-07– 2019-10-13 INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK     07.10.2019R.  NMP Różańcowej                            

17.00       w intencji Róż Różańcowych,

za + Wojciecha Czechman na pamiątkę urodzin,

za + Małgorzatę Wieczorek w kolejną rocznicę śmierci,

za ++ rodziców Henryka i Elżbietę Wawrzynek,

 

WTOREK                  08.10.2019R. 

   6.30    

 

ŚRODA                      09.10.2019R.    Bl. Wincentego    Kadlubka

6.30       za + Ryszarda Adamczewskiego,

17.00        za + Andrzeja Brzoza na pamiątkę urodzin,

 

CZWARTEK            10.10.2019R.   Sw. Męczenników Dionizego i Tow.                                                                

6.30       z okazji 10 rocznicy w rodzinie Koczy,

17.00       za ++ Jana i Martę Buchwald,

 

PIĄTEK                     11.10.2019R.  św. Jana XXIII                              

  6.30      zajęte

17.00      za + Annę Franik,

 

SOBOTA                    12.10.2019R.  Bl. Jana Beyzyma                                                                                                             

 6.30     …

17.00      za ++ rodziców Marię i Wilhelma Liebienow,

 

NIEDZIELA              13.10.2019R.  XXVIII Niedziela Zwykla

7.30/N/   za  ++ rodziców Elżbietę i Adolfa Sieroń,

9.30       za + Jana Cieślok na pamiątkę V rocznicy śmierci,

11.00       za + Tadeusza Pikuła na pamiątkę kolejnej rocznicy śmierci,

17.00       w intencji czcicieli MB Fatimskiej.