Archiwum kategorii: Intencje mszalne

2020-09-21 – 2020-09-27 INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK     21.09.2020r.   św. Mateusza

17.00       za + ojca Helmuta Szymoński na pamiątkę urodzin,

za + Erenfrieda Wieczorek w rocznicę urodzin,

za + Henryka Rakocz, żonę Adelajdę, syna Józefa, ++ z rodziny Magiera,  w intencji rodziny Hosz,

 

WTOREK                  22.09.2020r.  

 6.30      za + Alfonsa Frejno na pamiątkę II rocznicy śmierci,

 

ŚRODA                      23.09.2020r.   św. Pio z Pietrelciny                                                                                                                                                  

6.30      za ++ Jana i Helenę Komander,

 

CZWARTEK            24.09.2020r.    

6.30        za + Edeltraudę Folwaczny,

17.00        za + Emila Piecha,

 

 PIATEK                    25.09.2020r.    Bl.Wladyslawa z  Gielniowa           

  6.30       za + męża Edwarda Kołodziej na pamiątkę kolejnej rocznicy śmierci,

17.00       za + ojca Michała Wengrzik na pamiątkę urodzin,

 

SOBOTA                    26.09.2020r.  ss. Kosmy i Damiana

  6.30       za + Henrykę Banasik w 30 dzień po śmierci,

17.00       za + Ingeborgę Szepe,

 

NIEDZIELA              27.09.2020r.  XXVI Niedziela Zwykła

 7.30/P/     za + syna Roberta Wietschorke na pamiątkę kolejnej rocznicy śmierci,

9.30       z okazji 50-tej rocznicy ślubu i urodzin Jadwigi i Maksymiliana Wilczek,

11.00       Odpust na Łanach Wielkich ku czci św.Teresy,

17.00       z okazji 50-tej rocznicy ślubu Rakowski.

2020-09-14 – 2020-09-20 INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK     14.09.2020r.    Podwyższenie Krzyża Świętego     

17.00      za + córkę Teresę Folwaczny w 4 rocznicę śmierci,

do Matki Bożej Bolesnej w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci,

za + matkę Otylię Drost w 7 rocznicę śmierci, ojca Waltra,

za + Alfreda Sosna w 20 rocznicę śmierci,

za + Annę Flak,

 

WTOREK                  15.09.2020r.  NMP Bolesnej

   6.30      …

 

ŚRODA                      16.09.2020r.    ss. męczenników Korneliusza i Cypriana                                                                                                                                                                    

  6.30      …

 

CZWARTEK            17.09.2020r.   św. Roberta Bellarmina                           

  6.30      …

11.00     ślub Sołtysek – Pieczka,

17.00        za + Krystynę Mazurkiewicz na pamiątkę urodzin,

 

PIĄTEK                     18.09.2020r.   św. Stanisława Kostki                

  6.30       …

17.00       w intencji Ani z okazji 19 urodzin,

                                                                                                                                  

SOBOTA                    19.09.2020r.  św. Januarego

6.30       do Boskiej Opatrzności i MBNP  z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie z okazji 70-tych urodzin Józefa,

11.00     ślub Kulik – Liszewska,

17.00       za + Herberta Gajda,

 

NIEDZIELA              20.09.2020r.  XXV Niedziela Zwykla

 7.30/P/     za ++ z rodzin nowożeńców Sołtysek i Pieczka,

9.30       za ++ Ryszarda i Mariana Paśnik, ++ z rodzin Paśnik i Wodok,

11.00       z okazji 50-tych urodzin Katarzyny Matczuk,

17.00       za + matkę Hildegardę Magiera na pamiątkę IV rocznicy śmierci.

2020-09-07 – 2020-09-13 INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK     07.09.2020r.  św. Melchiora Grodzieckiego                                                                                                                

17.00        za ++ rodziców Elżbietę i Henryka Wawrzynek,

 

WTOREK                  08.09.2020r.  Narodzenie NMP

6.30        …

 

ŚRODA                      09.09.2020r.   św. Piotra Klawera

6.30        …

 

CZWARTEK            10.09.2020r.     

 6.30        za ++ rodziców Różę i Ewalda Franik, Elżbietę i Franciszka Foit,                                                                                                                                          

17.00        z okazji 40-tej rocznicy ślubu,

 

PIĄTEK                     11.09.2020r                                                              

  6.30        …

17.00        za + Helenę Galonska, męża Hermana,

 

SOBOTA                    12.09.2020r.   Najświętszego Imienia Maryi

6.30       …

17.00       za + Wernera Franik, Jana i Marię Bania,

 

 

NIEDZIELA              13.09.2020r.  XXIV Niedziela Zwykła

 7.30/P/     za + Józefa Tworuszka na pamiątkę urodzin,

9.30       Msza św. Kiermaszowa,

11.00       z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 90-tych urodzin Antoniny Jędrusz,

12.30       I Komunia Św.

17.00       w intencji czcicieli MB Fatimskij.

2020-08-31 – 2020-09-06 INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK     31.08.2020r.  

17.00        za + ojca Walentego Złotoś w kolejną rocznicę śmierci,

w intencji Dzieci i Młodzieży na rozpoczęcie Roku szkolnego,

 

WTOREK                  01.09.2020r.  

6.30      …

 

ŚRODA                      02.09.2020r.                                                                   

   6.30      …

 

CZWARTEK            03.09.2020r.    św. Grzegorza  Wielkiego                                                                   

 6.30        …

17.00        …

 

PIĄTEK                     04.09.2020r.                                      

  6.30       za ++ Marię i Antoniego Waluga,

17.00       za + Brygidę Sołtysek w 30 dzień po śmierci,

 

SOBOTA                    05.09.2020r.                                                                                  

6.30        za + ojca i męża Adama Hosz na pamiątkę kolejnej rocznicy śmierci,

17.00        za + Kazimierza Mizia,

 

NIEDZIELA              06.09.2020r.  XXIII Niedziela  Zwykła                           

 7.30/N/     z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w  intencji Cecylii i Horsta Czech z okazji 60-tej rocznicy ślubu,

9.30        za + Jadwigę Bawol,

11.00        Dożynki,

12.15        Msza św. Roczna i Chrzcielna

Roczek – Lena Mandel, Kalina Marta Śnieżek,

Chrzest – Szymon Krystian Głuch, Ada Klara Greczycho,

14.00        ślubowana Msza na Magdalence,

17.00        za + Wiktora Mandok na pamiątkę XI rocznicy śmierci.

2020-08-24 – 2020-08-30 INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK     24.08.2020r.   św. Bartlomieja                                                    

17.00       …

 

WTOREK                  25.08.2020r.  św. Ludwika

 6.30      za + męża Henryka Franik,

 

 

SRODA                      26.08.2020r.    NMP Częstochowskiej

 8.00      …

17.00       za ++ Manfreda Staneczek,

 

CZWARTEK            27.08.2020r.    św. Moniki                                                                            

 6.30       …

17.00       w intencji Janusza Sołtysek z okazji 50-tych urodzin,

 

PIĄTEK                     28.08.2020r.   św. Augustyna                                            

  6.30        za ++ rodziców Stefanię i Józefa Piecha,

                                                                                                                                                                                      

SOBOTA                    29.08.2020r.  Męczeństwo św. Jana  Chrzciciela                                     

 6.30       za + Pawła Wieczorek na pamiątkę urodzin,

17.00       w intencji Henryka Pohl z okazji 85-tych urodzin,

 

NIEDZIELA              30.08.2020r.   XXII Niedziela Zwykla

                                                                                                  

 7.30/P/     za + matkę Klarę Dzierżok na pamiątkę kolejnej rocznicy śmierci,

9.30       do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą  opiekę i zdrowie w rodzinie, z okazji 50-tych urodzin Sabiny,

11.00       do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie Arnolda i Joanny z okazji 35-tej rocznicy ślubu,

17.00       za + Gerarda Jonda, rodziców, brata Jerzego, teściów i ++  z pokrewieństwa.

2020-08-17 – 2020-08-23 INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK     17.08.2020r.    św. Jacka                                                                                          

17.00      do Bożej Opatrzności z podziękowaniem  za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i potrzebne łaski z okazji 30-tych urodzin Łukasza Bremer,

 

WTOREK                  18.08.2020r.  

 6.30      …

 

ŚRODA                      19.08.2020r.    św. Jana Eudesa

                                                                                                                                              6.30      …

 

CZWARTEK            20.08.2020r.   Św. Bernarda                                             

14.00     ślub Hosz – Ważyński,

17.00        za + Alfonsa Frejno na pamiątkę urodzin,

 

PIĄTEK                     21.08.2020r.   św. Piusa X                                                                                    

  6.30       za + Pawła Michalik,

17.00       za + Krystynę Dziemiańczyk na pamiątkę III rocznicy śmierci, ++ rodziców i teściów,

                                                                                                       

SOBOTA                    22.08.2020r.  NMP Królowej

 6.30       za ++ Marię + Franciszka Chudoba, Alfreda Tentscher i ++ z pokrewieństwa,

17.00       za + Jadwigę Szymońską na pamiątkę VIII rocznicy śmierci,

 

NIEDZIELA              23.08.2020r.  XXI Niedziela Zwykla

 7.30/P/     za ++ rodziców Otylię i Fryderyka Salbert,

9.30       w intencji 15-tej rocznicy ślubu,

11.00       Odpust ku czci św.Rocha,

17.00       do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie w  rodzinie z okazji 50-tych urodzin i 25-tej rocznicy ślubu w rodzinie Knapik.

2020-08-10 ? 2020-08-16 INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK     10.08.2020r.   św. Wawrzyńca                                                        

17.00        za + Henryka Dzierża w 10 rocznicę śmierci,

 

 

WTOREK                  11.08.2020r.  św. Klary

 6.30        za + J.Szafranek,

 

ŚRODA                      12.08.2020r.   sw. Joanny Franciszki  de Chantal      

6.30        ?

 

CZWARTEK            13.08.2020r.    ss. Meczennikow  Poncjata i Hipolita                                                                     

18.00        w intencji czcicieli MB Fatimskiej,

 

PIĄTEK                     14.08.2020r.  św. Maksymiliana Marii   Kolbego

  5.30        w intencji Pielgrzymów,

17.00        za + Annę Wieczorek,

 

 

SOBOTA                    15.08.2020r.   Wniebowzięcie NMP

8.00       za + matkę Annę Borketas na pamiątkę VI rocznicy śmierci, ojca Franciszka,

10.00       za + Mariana Prykan na pamiątkę urodzin,

17.00       za + męża Edwarda Kionka,

 

 

NIEDZIELA              16.08.2020r.  XX Niedziela Zwykla                                 

 7.30/P/     za ++ Marię i Fryderyka Gramalla,

9.30       za + męża Józefa Złotoś na pamiątkę XX rocznicy śmierci, ++ ojców Kurta Złotoś  i Leona Wysocki, szwagra Józefa Kopia

11.00       za + Teresę Rudnik w II rocznicę śmierci,

17.00       za ++ Helenę i Joachima Tworuszka.

2020-08-03 ? 2020-08-09 INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK     03.08.2020r.  

17.00        za + Marię Foit w 4 rocznicę śmierci,

 

WTOREK                  04.08.2020r.  św. Jana Marii Vianneya

6.30      ?

 

ŚRODA                      05.08.2020r.                                                                       

6.30      za ++ z rodzin Przeliosz i Passon,

 

CZWARTEK            06.08.2020r.    Przemienienie Pańskie                           

 6.30        za + Jolantę Szatanik w kolejną rocznicę śmierci,

 

PIĄTEK                     07.08.2020r.                                                     

  6.30       w intencji rodziny Ludwig,

17.00       za ++ Cecylię Pietrowską, ojca Józefa,

 

SOBOTA                    08.08.2020r.     św. Dominika                                                                                                         

  6.30        za + E. Folwaczny,

13.00        ślub Kondek ? Wróblewska,

17.00        za + Małgorzatę Szydło w 7 rocznicę śmierci,

 

NIEDZIELA              09.08.2020r.  XIX Niedziela  Zwykla                           

 7.30/P/     za + męża Ewalda Ludwig na pamiątkę urodzin,

9.30        za + Manfreda Staneczek,

11.00        za ++ Krzysztofa Krawczyk, matkę Genowefę Krawczyk i rodziców,

Chrzest ? Franciszek Cieślok,

17.00        za ++ rodziców Małgorzatę i Jerzego Siebielec.

2020-07-27 ? 2020-08-02 INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK     27.07.2020r.   św. Joachima                                                

17.00       za + Annę Magiera,

za ++ rodziców Ewalda i Różę Hosz,

 

WTOREK                  28.07.2020r.  

   6.30      za + Barbarę Olejnik,

 

ŚRODA                      29.07.2020r.    św. Marty

  6.30      ?

 

CZWARTEK            30.07.2020r.                                                                                                                                                                      

17.00       za ++ Waltra i Edytę Bania,

 

PIĄTEK                     31.07.2020r.   św. Ignacego z Loyoli                   

17.00        za + ojca Józefa Drost w 50 rocznicę śmierci i + matkę Martę,

                                                                                                                                                                                      

SOBOTA                    01.08.2020r.  św. Alfonsa Marii  Liguoriego

6.30       za + męża Jana Folwaczny, syna Tomasza,

17.00       ?

 

NIEDZIELA              02.08.2020r.   XVIII Niedziela Zwykla                           

 7.30/P/     ?

9.30       za ++ Helenę i Michała Mandel,

11.00       z okazji 25-tej rocznicy ślubu Joanny i Artura,

12.15       Msza św. Roczna i Chrzcielna

Roczek ? Marcel Szarłat, Maja Mainka,

Chrzest ? Marta Krysztofiak, Ignacy Franciszek Michułka, Jan Marciniak,

Oliwia Kamila Garbacz, Lena Katarzyna Ulbrych,

17.00       ?

2020-07-20 ? 2020-07-26 INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK     20.07.2020r.                   

17.00       za ++ rodziców Gertrudę i Ignacego Cyroń, dwóch braci oraz teściów Jadwigę i Augusta Cyroń,  w intencji Róży Bł. Czesława,

 

WTOREK                  21.07.2020r.  

6.30      z okazji 60-tych urodzin,

 

ŚRODA                      22.07.2020r.   św. Marii Magdaleny                                                                                                                                                                                           6.30      za + Józefa Szafranek,

 

CZWARTEK            23.07.2020r.   św. Brygidy                                                

  6.30        za + matkę Marię Mika na pamiątkę kolejnej rocznicy śmierci,

17.00        za ++ Zofię Gołąb, Józefę Chowaniec na pamiątkę rocznicy śmierci oraz  za ++ z rodzin Staszak, Gołąb i Chowaniec,

 

 PIĄTEK                    24.07.2020r.    św. Kingi

 6.30       za + Jerzego Pazera od syna Marcina z rodziną,

 

SOBOTA                    25.07.2020r.  sw.Jacka

6.30       za + Edwarda Klich w 30 dzień po śmierci,

17.00       za + Emilię Święch w I rocznicę śmierci,

 

NIEDZIELA              26.07.2020r.  XVII Niedziela Zwykla

 7.30/P/     za + męża Erwina Rogoń,

9.30       o Boże błogosławieństwo w rodzinie Koczy,

11.00       Odpust ku czci św.Jakuba,

17.00       z okazji urodzin Helmuta Witt.