Strona główna

Tekst z tablicy w przedsionku kościoła św. Jakuba w Sośnicowicach.

SOŚNICOWICE - KIEFERSTÄDTEL
   
Prawdopodobnie zostały założone przez księcia Władysława Opolskiego (1246-1281) jako miejsce targowe z 48 działkami osadniczymi i wokół rynku.
Rosnąca przez wieki do 1768 roku na rynku sosna, uzasadniała nazwę miasteczka i była jego miejskim herbem od XVI w. Nazwa Kieferstädtel, od 1766 r. była używana wymiennie ze słowiańską nazwą Sossnessowitz.
W 1383 r. Miasteczko było stolicą "ziemie sossnissowskie" i miało własnych rycerzy. Do początku XVI w. było własnością książęcą, potem prywatną rodów rycerskich i pańskich Górnego Śląska.
Od XIII w. Sośnicowice były siedzibą parafii pod wezwaniem św. Jakuba Starszego.
W latach 1555-1679 kościół parafialny był w rękach protestantów, których lokowali właściciele Sośnicowic - panowie Trach von Brzezie. W ręce katolików przekazali parafię kolejni właściciele Sośnicowic: hrabiowie Praschma i hrabiowie von Hoditz.
W XVII w. kościół posiadał już dzisiejszą formę architektoniczną. Zachowały się ślady architektonicznych rozwiązań gotyckich w formie prezbiterium i zakrystii, później przebudowanej. Na niej posadowiono boczny chór, który był miejscem godnego zasiadania panów Sośnicowickich. W zakrystii zachowało się ostrołukowe okienko, rozglifione, co by świadczyło, że kościół mógł pełnić funkcję obronną.
W 1780 r. budynek kościoła spłonął. Odbudowę świątyni przeprowadził hrabia Scherr-Thoss-Chorinsky w latach 1786-1794. Odbudowę wykonywał warsztat mistrza budowlanego Haize, który wykorzystując ocalałe mury i detale, odbudował świątynię w jej pierwotnej formie, zaznaczając, że wykorzystał w jej fundamentach "średniowieczne mury". Do dzisiaj zachowały się późnobarokowe ołtarze i unikat techniczny - kute drzwi stalowe oddzielające zakrystię od prezbiterium, bez wątpienia dzieło sośnicowickich hutników, kowali i ślusarzy. Zamek znajdujący się na nich z gotycką tarczą na blasze czołowej, wskazywałby na XV wieczną ich proweniencję.

Panowie na Sośnicowicach, opiekunowie świątyni:
1519-1555 Lorenz von Seidlitz, Jerzy i Mikołaj von Seidlitz, Hartwig i Karol von  Seidlitz, należący do wielkiego śląskiego rodu rycerskiego.
1555-1701 Przedstawiciele rodu rycerzy księstwa raciborskiego - Trach z Brzezi - rozwinęli przemysł hutniczy i nadali miejskie statuty prawne Sośnicowicom.
1701-1730 Hrabiowie von Praschma, członkowie jednego z najmożniejszych rodów arystokratycznych.
1730-1739 Karol Józef I - hrabia von Hodlitz.
1739-1764 Karol Józef II - hrabia von Hodlitz, budowniczy zamku sośnicowickiego.
1764-1786 Barbara hrabina vov Chorinsky, córka Karola Józefa II. Chorynscy byli arystokratycznym rodem morawskim.
1786-1794 Ignacy Dominik hrabia von Chorinsky, założyciel Chorynskowic.
Po nich dobra sośnicowickie często zmieniały właścicieli, aż w 1835 r. weszły w skład dominium książąt na Raciborzu.

Znani z historycznych przekazów proboszczowie Sośnicowiccy:
           
Niemiec Mateusz  (1679-1687);
Mathes Alexius (1687-1700);
Pawlowski Andrzej (1700-1739);
Tokius Samuel (1739-1754);
Kempka Tomasz (1754-1558);
Fesser Wacław (1758-1775);
Czichon Krzysztof (1775-1808);
Bargiel Paweł (1808-1852);
Cebula Andrzej (1852-1864);
Duczek Florian (1864-1887);
Kempa Antoni (1887-1907);
Boronowski Paweł (1908-1928);
Czieslik Piotr (1929-1958);
Szajor Gerhard (1958-1979);
Zaręba Mieczysław (1979-1994);
Gajda Marcin - od 30 października 1994 roku do dziś!

Inne opracowania na temat Sośnicowic:
- na oficjalnej witrynie miasta i gminy Sośnicowice.
Strona główna