Dojeżdżając do naszego miasteczka

Dojeżdżając do naszego miasteczka obojętnie z której strony już z daleka wita nas cebulasta wieża naszego kościoła…Był i jest symbolem wiary ludu który zamieszkuje te ziemie..Przez wieki ludzie podążali z pięciu miejscowości do tego kościoła na górce.Zawsze był dla nich prawdziwym skarbem o który troszczyli się i troszczą do dzisiaj..Więcej są dumni z tego miejsca które ich przodkowie wybrali na miejsce gdzie pośród swojego ludu zamieszkał sam Pan Bóg..Parafianie z tej wspólnoty w sposób szczególny umiłowali światynie postawione wyżej w końcu w tym roku po raz 255 podążą pielgrzymką na Górę św.Anny choć w swojej strukturze będzie wyglądała trochę inaczej ..ale serce zostanie zaniesione przed cudowną figurkę św.Anny jak zawsze..Nie nie bać się czarne chmury nad kościołem przypominają tylko o tym że w życiu nie zawsze jest łatwo..a po burzy wychodzi tęcza i słońce..Tak tu zawsze było i niech będzie…

Obraz może zawierać: niebo, drzewo, chmura, zmierzch, na zewnątrz i przyroda